project

Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen in het vizier

Project van 1 januari 2022 t/m 30 juni 2024

Gelderland is rijk aan kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. De Gelderse regio’s werken samen aan een sterkere profilering voor dit zo belangrijke en beeldbepalende erfgoed. Kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen (KBL) spreken tot de verbeelding en leveren een grote bijdrage aan de schoonheid en uniciteit van ons landschap. Ze bieden bovendien houvast en inspiratie voor onderwerpen als sociale cohesie, landschaps- en gebiedsontwikkeling, klimaatadaptatie, energietransitie en destinatiemanagement. Daarmee vertegenwoordigen ze een grote maatschappelijke relevantie.

Met het Uitvoeringsprogramma Gelderse KBL 2022-2024 werken kastelen, landgoederen en buitenplaatsen (KBL), provincie, gemeenten, destinatie-marketingorganisaties en andere stakeholders samen. Het doel is om de Gelderse KBL te verrijken via een krachtig netwerk, kennisdeling, branding en marketing. Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, Achterhoek Toerisme en de stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen werken samen aan de uitvoering van dit programma.

Partnerprogramma

Met het partnerprogramma dat is samengesteld, kunnen de KBL deelnemen aan de activiteiten. Binnen het programma zijn het netwerk, de kennis- en ontwikkelingsprogramma’s en zichtbaarheid binnen de marketingactiviteiten opgenomen. Met het ontwikkelingsprogramma is er (financiële) ruimte voor ontwikkelingen die bijdragen aan de beleefbaarheid van de locatie. Op basis van het onderzoek, dat vorig jaar is uitgevoerd door Bureau voor Ruimte en Vrijetijd, zijn 4 kennisprogramma’s samengesteld, waarna een Advies op maat onderdeel is van het programma, samen met een cofinanciering voor de te realiseren ontwikkeling. De cofinanciering bedraagt 50% met een maximale hoogte van € 10.000,-. 

Bekijk het Partnerprogramma 2022 t/m medio 2024 hier.

Ontwikkelingsprogramma Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen

De investeringsregeling zet de mogelijkheden uiteen voor de verstrekking van financiële bijdragen aan ondernemersinitiatieven. Die initiatieven moeten het doel hebben nieuwe producten te ontwikkelen om daarmee het toeristisch aanbod van de Gelderse KBL en hun marktpositie te versterken. Meer weten?

Voor wie is het programma?

Het programma is samengesteld voor kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen die bijdragen aan de beleefbaarheid van het toeristisch product van de provincie Gelderland. Hierbij gaan we ervan uit dat de deelnemende locaties, uiteenlopend van Kasteelmusea, kasteelhotels tot kasteeltuinen en landgoederen (bepaalde perioden) toegankelijk zijn voor publiek. 

Meer informatie

Voor meer informatie over deelname kun je contact opnemen met je accountmanager.

Erwin Akkerman

Projectmanager

In mijn functie als projectmanager zoek ik steeds weer nieuwe kansen om de regio sterker op de kaart te zetten. Ik luister graag naar de wensen en behoeften van ondernemers en overheden. En bouw graag met elkaar aan mooie, nieuwe producten. Heldere doelen, zakelijke werkafspraken en gedegen planningen zijn voor mij basisvoorwaarden voor de uitvoering van mijn werk.