Nieuws

Toerisme biedt kansen

Op 10 oktober 2018 vond in Deventer de Toerisme Top plaats in aanwezigheid van de staatssecretaris van Economische Zaken, Mona Keijzer. De aanleiding voor deze top was een Tweede Kamerdebat in februari over de drukte in Amsterdam. Het is goed en nodig dat toerisme zo in de aandacht staat, want dat verdient het ook.

Het aantal bezoekers in en aan Nederland gaat de komende jaren sterk groeien. Die groei komt vooral vanuit het buitenland: de verwachting is dat Nederland in 2030 rond de 29 miljoen buitenlandse bezoekers gaat ontvangen, tegen 18 miljoen in 2017. Deze toename biedt kansen, zeker voor Gelderland aangezien onze provincie nu slechts de 6e positie inneemt qua internationaal bezoek. Meer bezoek is goed voor de vrijetijdseconomie, maar tegelijkertijd brengt deze groei op sommige plekken ook uitdagingen met zich mee. Zonder ingrijpen zal op sommige plekken de leefbaarheid onder druk komen te staan. We moeten toe naar een duurzame groei met aandacht voor de balans tussen recreatie en natuur en tussen bewoner en bezoeker. Dat gaat niet vanzelf en het vraagt aandacht voor de volgende zaken:

Toerisme is meer dan een inkomstenbron
Toerisme lijkt vaak een doel op zich. Daarbij is het denken in economische waarde dominant. Wij zien toerisme echter vooral als een middel om bij te dragen aan het algemeen belang (welzijn en welvaart) van Nederland. Zo vergroot toerisme de leefbaarheid: op tal van plekken blijft het voorzieningenniveau, zoals winkels, openbaar vervoer en musea op peil dankzij bestedingen van bezoekers en recreanten. Daarnaast zijn wij als bewoners trots op onze prachtige provincie met zijn diverse natuur en cultuur: toerisme stimuleert ons om verhalen te vertellen over waar we vandaan komen en wie we zijn. We dragen zo actief onze waarden uit en laten zien waar we in geloven. Daarmee versterkt het onze identiteit en trots en ons imago. De sector kan bovendien in belangrijke mate bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen door prioriteit te maken van verduurzaming van vervoer, verblijf en vermaak. Toerisme biedt tot slot ruim 761.000 Nederlanders een baan. Daarmee is dit een van de grootste werkgevers in ons land. Een groeiende en sterke sector draagt bij aan het creëren van meer en relevante banen voor diverse(re) doelgroepen in gebieden waar dit zeer gewenst is.

Toerisme is een topsector
De rijksoverheid heeft negen sectoren aangewezen waarin ons land toonaangevend is. De toeristische sector verdient het om als tiende topsector te worden aangewezen. Toerisme draagt voor 5% bij aan het bruto nationaal product. Dat is vergelijkbaar met sectoren als de bouw of landbouw. Als topsector krijgt toerisme beleidsprioriteit – en capaciteit, zodat met coördinatie, mandaat en middelen vanuit de overheid het succes van de bezoekerseconomie, in samenhang met andere sectoren, verder kan worden uitgebouwd.

Van promotie naar bestemmingsmanagement
Om de groei in het aantal bezoekers te kunnen beheersen en de kansen die toerisme met zich meebrengt te optimaliseren, moeten we nu in actie komen. In plaats van bestemmingspromotie is het tijd voor bestemmingsmanagement: hoe maken we het aanbod zo aantrekkelijk dat bezoekers die plekken in Gelderland gaan bezoeken waar nog ruimte is voor groei. Dat vraagt enerzijds kennis over de wensen en behoeften van de bezoekers en anderzijds een goed beeld van het aanbod van de provincie om dat vervolgens aan elkaar te koppelen. Uit die koppeling komen kansen, maar ook keuzes om sommige dingen niet meer te doen. Destinatiemarketingorganisaties, zoals RBT KAN/VisitVeluwe bouwen op dit moment aan die kennis. Zij beschikken over de netwerken waarin kennis van en over bezoekers, inwoners en het toeristisch aanbod samenkomen. Gebruik de kennis van die organisaties om de kansen die toerisme biedt aan te grijpen en tegelijkertijd de balans tussen bezoekers en bewoners, tussen natuur en recreatie te bewaren. Op die manier werken we samen aan het welzijn en de welvaart van inwoners en bezoekers.

Dit artikel is als opiniestuk ingezonden en geplaatst in De Gelderlander van donderdag 11 oktober 2018

Herre Dijkema

Directeur

Lang is toerisme bekeken vanuit de bijdrage die het levert aan de (regionale) economie. Gelukkig ziet men inmiddels dat toerisme ook bijdraagt aan werkgelegenheid, leefbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid: bezoekers kunnen ervoor zorgen dat een winkel openblijft in het dorp of er werkgelegenheid is in de regio. Toerisme is dus een belangrijk middel om regionale doelen te bereiken en dat lukt alleen als bedrijven, overheden en wij samenwerken aan een sterk imago van de regio’s en een match maken tussen de vraag van de bezoekers en het toeristisch aanbod. Ik verbind daarbij het belang van partijen aan regionale doelen, ondersteun en adviseer partners met de kennis die wij bezitten.

Gerelateerde berichten

 • 8X Typische Arnhemse cadeaus voor de feestdagen
  Persbericht

  8X Typische Arnhemse cadeaus voor de feestdagen

 • 8X Typisch Nijmeegse cadeaus voor de feestdagen
  Persbericht

  8X Typisch Nijmeegse cadeaus voor de feestdagen

 • Meer toeristen uit de buurlanden
  Nieuws

  Meer toeristen uit de buurlanden