Raad van toezicht

De Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe is enig aandeelhouder van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen B.V. De Stichting beheert de publieke gelden die vanuit de lokale overheden jaarlijks aan haar betaald worden. Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe geeft jaarlijks de B.V. de opdracht om de marketingactiviteiten voor de verschillende regio’s uit te voeren. De raad van toezicht van de Stichting is tevens de raad van commissarissen van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen B.V.

Aandachtspunten van de raad van toezicht zijn in het bijzonder:

 • Het uitoefenen van toezicht op het bestuur en de realisatie van de doelen van de Stichting waarbij de raad haar toezicht zodanig inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt.
  • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de taken van de stichting, waaronder de uitvoering van het businessplan;
  • de financiële planning- en controlcyclus;
  • de organisatie van de stichting en haar performance;
  • de directeur-bestuurder, zijn functioneren en handelen, alsmede de continuïteit ervan;
  • belangrijke externe ontwikkelingen;
  • het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
  • de statutair voorgeschreven taken inzake toezicht houden;
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder en optreden als klankbord alsmede het signaleren en delen van de voor Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen relevante ontwikkelingen in het werkgebied.
 • Het nemen van statutair toegewezen beslissingen.
 • Het functioneren als werkgever voor de directeur-bestuurder.

De raad van toezicht is als volgt ingevuld:

 • Toon van Asseldonk, associate K+V
  • Voorzitter Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945
  • Voorzitter RvT Onderwijsgroep Punt Speciaal
  • Voorzitter Commissie van Deskundigen Openbare Ruimte
  • Voorzitter Stichting Marigold
 • Willem Bijleveld, voorzitter Veluwe Board, Veluwe Alliantie en Veluwe Remembers
  • Voorzitter Stichting Helene Kröller-Müller Fonds
  • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Museon | Omniversum
  • Voorzitter Stichting Opera NXT
  • Voorzitter jury Vrienden Loterij Museumprijs
  • Voorzitter bestuur 2021-2022 Rotary Club Arnhem
  • Lid Stuurgroep Regiodeal Veluwe
  • Lid Raad van Toezicht Mondriaan Fonds en lid van de Audit Commissie
  • Lid Raad van Toezicht Rijksmuseum Boerhaave
  • Lid Raad van Advies Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen
  • Lid Raad van Advies Stichting Frans Hals Museum
  • Lid Raad van Advies Nationaal Bomenmuseum Von Gimborn Arboretum
 • Roel Welsing, directeur Stichting Apenheul
  • Interim Voorzitter Raad van Toezicht Apeldoorn Partners
  • Lid kascommissie Club van Elf
 • Auke Schipper: Gebiedsontwikkelaar/Ontwikkelingsmanager VanWonen
  • Voorzitter stichting Kampen Partners
 • Sylvia Fleuren, Zelfstandig Programmamanager/Projectmanager
  • Fractievoorzitter/Gemeenteraadslid gemeente Berg en Dal
  • Voorzitter Auditcommissie gemeente Berg en Dal
  • Bestuurslid RotaryClub Nijmegen Zuid
  • Bestuurslid Bestuurdersvereniging afdeling Gelderland van politieke partij

De raad van toezicht heeft 2 vaste commissies:

 • Remuneratiecommissie
 • Auditcommissie

Blijf op de hoogte van nieuws, artikelen en vacatures

Volg ons via LinkedIn