Raad van toezicht

De Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe is enig aandeelhouder van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen B.V. De Stichting beheert de publieke gelden die vanuit de lokale overheden jaarlijks aan haar betaald worden. Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe geeft jaarlijks de B.V. de opdracht om de marketingactiviteiten voor de verschillende regio’s uit te voeren. De raad van toezicht van de Stichting is tevens de raad van commissarissen van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen B.V.

Aandachtspunten van de raad van toezicht zijn in het bijzonder:

 • Het uitoefenen van toezicht op het bestuur en de realisatie van de doelen van de Stichting waarbij de raad haar toezicht zodanig inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt.
  • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de taken van de stichting, waaronder de uitvoering van het businessplan;
  • de financiële planning- en controlcyclus;
  • de organisatie van de stichting en haar performance;
  • de directeur-bestuurder, zijn functioneren en handelen, alsmede de continuïteit ervan;
  • belangrijke externe ontwikkelingen;
  • het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
  • de statutair voorgeschreven taken inzake toezicht houden;
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder en optreden als klankbord alsmede het signaleren en delen van de voor Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen relevante ontwikkelingen in het werkgebied.
 • Het nemen van statutair toegewezen beslissingen.
 • Het functioneren als werkgever voor de directeur-bestuurder.

De raad van toezicht is als volgt ingevuld:

 • Toon van Asseldonk, onafhankelijk voorzitter
 • Willem Bijleveld, voorzitter Veluwe Board
 • Bea Schouten, manager bij de GGD Hart voor Brabant en lid Provinciale Staten van Gelderland
 • Carla Maessen, directeur Accres
 • Roel Welsing, directeur Apenheul

De raad van toezicht heeft 2 vaste commissies:

 • Remuneratiecommissie
 • Auditcommissie

Blijf op de hoogte van nieuws, artikelen en vacatures

Volg ons via LinkedIn