Raad van toezicht

De Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe is enig aandeelhouder van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen B.V. De Stichting beheert de publieke gelden die vanuit de lokale overheden jaarlijks aan haar betaald worden. Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe geeft jaarlijks de B.V. de opdracht om de marketingactiviteiten voor de verschillende regio’s uit te voeren. De raad van toezicht van de Stichting is tevens de raad van commissarissen van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen B.V.

Aandachtspunten van de raad van toezicht zijn in het bijzonder:

 • Het uitoefenen van toezicht op het bestuur en de realisatie van de doelen van de Stichting waarbij de raad haar toezicht zodanig inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt.
  • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de taken van de stichting, waaronder de uitvoering van het businessplan;
  • de financiële planning- en controlcyclus;
  • de organisatie van de stichting en haar performance;
  • de directeur-bestuurder, zijn functioneren en handelen, alsmede de continuïteit ervan;
  • belangrijke externe ontwikkelingen;
  • het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
  • de statutair voorgeschreven taken inzake toezicht houden;
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder en optreden als klankbord alsmede het signaleren en delen van de voor Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen relevante ontwikkelingen in het werkgebied.
 • Het nemen van statutair toegewezen beslissingen.
 • Het functioneren als werkgever voor de directeur-bestuurder.

De raad van toezicht is als volgt ingevuld:

 • Toon van Asseldonk, associate KplusV
  • Voorzitter Stichting Elst 1300
  • Voorzitter RvT Onderwijsgroep Punt Speciaal
  • Voorzitter Commissie van Deskundigen Openbare Ruimte
  • Voorzitter Stichting Marigold
 • Willem Bijleveld
  • Voorzitter Veluwe Board, Veluwe Alliantie en Veluwe Remembers
  • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Museon | Omniversum
  • Voorzitter jury Vrienden Loterij Museumprijs
  • Penningmeester Stichting NEWS, Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving
  • Lid Stuurgroep Regiodeal Veluwe
  • Lid Raad van Toezicht Mondriaan Fonds en lid van de Audit Commissie
  • Lid Raad van Toezicht Rijksmuseum Boerhaave
  • Lid Raad van Advies Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen
  • Lid Raad van Advies Nationaal Bomenmuseum Von Gimborn Arboretum
  • Voorzitter Raad van Advies Nederlands Zuivelmuseum Erve IJzerman
  • Lid Raad van Advies Grote Kerk Naarden
 • Roel Welsing, directeur Stichting Apenheul
  • Voorzitter Raad van Toezicht Apeldoorn Partners
  • Lid Raad van Commissarissen Rabobank Apeldoorn en omgeving
  • Lid kascommissie Club van Elf
 • Auke Schipper: Gebiedsontwikkelaar/Ontwikkelingsmanager VanWonen
  • Voorzitter stichting Kampen Partners
 • Sylvia Fleuren, Wethouder gemeente Winterswijk en uit hoofde van die functie:
  • Lid Dagelijks bestuur Zoov doelgroepenvervoer
  • Lid Dagelijks bestuur Waardevol CultuurLandschap Winterswijk
  • Lid Algemeen bestuur GGD NOG
  • Lid Algemeen bestuur Stichting Achterhoek Toerisme
  • Lid Algemeen bestuur Fijnder werkleerbedrijf Oost Achterhoek
 • Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand
 • Eigenaar SF Management en Projecten
 • Bestuurslid RotaryClub Nijmegen Zuid
 • Bestuurslid CDA Bestuurdersvereniging Gelderland

De raad van toezicht heeft 2 vaste commissies:

 • Remuneratiecommissie
 • Auditcommissie

Blijf op de hoogte van nieuws, artikelen en vacatures

Volg ons via LinkedIn