Persbericht

Oproep gastvrijheidssector aan provincies

Geef toerisme en recreatie de ruimte!

In aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart roepen Gastvrij Nederland en Destinatie Nederland de provincies op toerisme en recreatie de ruimte te geven. De brede gastvrijheidssector zorgt in Nederland voor welvaart én welzijn en raakt terreinen als wonen, verkeer en natuur. In een maandag uitgebracht manifest pleiten de initiatiefnemers er dan ook voor dat de brede gastvrijheidssector een plek krijgt in elk toekomstig provinciaal collegeprogramma.

In het manifest zetten Gastvrij Nederland en Destinatie Nederland aan de hand van zes punten uiteen hoe de provincies de brede gastvrijheidssector voldoende ruimte kunnen geven. ‘Het gaat ons hierbij niet alleen om het creëren van fysieke ruimte, waarvan wij weten dat die schaars is’’, aldus Herre Dijkema, directeur Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, namens de initiatiefnemers. ‘’Wij willen ook meer aandacht voor bijvoorbeeld verduurzaming en investeringen in infrastructuur. Alles wat recreatie en toerisme stimuleert.’’

Creëren en verduurzamen
Gastvrij Nederland en Destinatie Nederland zien meerdere manieren om extra ruimte te creëren. Bijvoorbeeld door vrijkomende landbouwgronden om te vormen tot recreatiegebieden en te stoppen met het afsluiten van bestaande gebieden. Toerisme en recreatie kunnen wanneer goed uitgevoerd vaak prima samengaan met natuurbescherming. Daarnaast is het van belang de gastvrijheidssector te betrekken bij de verduurzaming van gebieden. Hierbij zouden regelingen om te verduurzamen voor ondernemers makkelijker vindbaar en beter bruikbaar moeten zijn.

Willen recreatieve en toeristische voorzieningen kunnen floreren dan is het essentieel dat zij goed bereikbaar zijn. Het schrappen van bijvoorbeeld buslijnen is ongewenst. De provincies wordt juist gevraagd om investeringen in vervoersopties en infrastructuur en hierbij oog te hebben voor zowel het provinciale wegennet als voor wandel- en fietsnetwerken.

Tot slot vragen Gastvrij Nederland en Destinatie Nederland de recreatieparken bestemd te houden voor recreatie. Permanente bewoning moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Geregeld wordt er op deze parken langdurig gewoond wat een negatieve invloed heeft op de vitaliteit en recreatieve functie.

Handreiking aan provincies
‘’Met dit manifest doen wij een handreiking aan de provincies’’, aldus Dijkema. ‘’Als brede gastvrijheidssector vragen wij niet alleen, wij willen absoluut ook meedenken en meedoen. De kennis en kunde bij ondernemers, destinatie- en citymarketingorganisaties en brancheverengingen is groot. Maak hier als provincie gebruik van zodat we met elkaar de ruimte creëren die toerisme en recreatie nodig hebben.’’

Het manifest Geef toerisme en recreatie de ruimte! is tot stand gekomen in samenwerking tussen Destinatie Nederland, het landelijk netwerk van destinatie- en citymarketing organisaties, en Gastvrij Nederland, het platform van branches en organisaties uit de gastvrijheidssector.

Het volledige manifest vind je hier: https://bit.ly/3S1ajUl.

Over Gastvrij Nederland
Gastvrij Nederland – Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd – vertegenwoordigt 18 organisaties en branches in de gastvrijheidseconomie waarin zowel leisure als business zijn vertegenwoordigd.

Over Destinatie Nederland

Destinatie Nederland is de netwerk- en brancheorganisatie van 60 destinatie- en citymarketingorganisaties in Nederland. Samen werken zij aan een duurzame bezoekerseconomie. Kijk voor meer informatie op www.destinatienederland.nl.

Lideweij Bosman

Pr-adviseur

Alles draait om storytelling. Of dit nu gaat over PR, het schrijven van boeken of journalistieke teksten. Wat vertellen we over onszelf, en anderen over ons? En klopt dat beeld bij de kern van wie we zijn, wat we doen en waar we heen willen? Mijn taak is deze vragen te beantwoorden en te vormen tot een verhaal dat past en beklijft. Een taak die perfect past bij mijn nieuwsgierige aard.

Gerelateerde berichten

 • BEZOEK AAN GELDERLAND STIJGT EERSTE KWARTAAL MET 6 PROCENT

  BEZOEK AAN GELDERLAND STIJGT EERSTE KWARTAAL MET 6 PROCENT

 • Aftrap Gelderse streken campagne 2024 ‘Hier beginnen je mooiste verhalen’
  Nieuws

  Aftrap Gelderse streken campagne 2024 ‘Hier beginnen je mooiste verhalen’

 • BEZOEKERSAANTAL GELDERLAND GROEIT NAAR 4.8 MILJOEN IN 2023
  Persbericht

  BEZOEKERSAANTAL GELDERLAND GROEIT NAAR 4.8 MILJOEN IN 2023