De Zomer in Beeld

De vraag naar databedreven werken wordt steeds groter. Data kan inzichten bieden en vragen beantwoorden gebaseerd op feiten. Met dit in het achterhoofd investeren wij als Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen tijd en geld in de ontwikkeling van data tools. Een van de tools die we hebben ontwikkeld is de Bezoekers Informatie Monitor (BIM).

De Bezoekers Informatie Monitor is een tool die is ontwikkeld om inzichten te bieden rondom de bezoekers van onze regio’s. Dit wordt gedaan door data te verzamelen van een specifiek gebied of locatie binnen de regio’s. Dit kan een stadscentrum zijn, een attractie, een accommodatie of een natuurgebied. Om een beeld te krijgen wat er de afgelopen zomer in onze regio’s is gebeurd wat betreft bezoekers, hebben we een analyse gedaan van de verzamelde data.

Bezoeker: aantallen

Doordat we in de zomer 2022 niet meer met beperkingen te maken hebben gehad zijn er meer mensen op pad gegaan. Tegelijk is het bezoek verspreid over meerdere locaties. Van de 200+ locaties die wij actief meten valt met name op dat stad/dorp centra ten opzichte van dezelfde zomerweken vorig jaar flinke stijgingen in bezoekersaantallen laten zien. Er zijn enkele weken waarbij het bezoek ten opzichte van 2021 in sommige steden met meer dan 100% is gestegen. Nemen we gemiddeldes van al onze gemeten locaties samen, ingedeeld in drie categorieën, dan ziet dit er als volgt uit:

Bezoeker: herkomst

Waar kwamen de bezoekers aan de Veluwe, Arnhem en Nijmegen deze zomer vandaan? Nemen we de herkomst van de bezoekers aan het centrum van Arnhem als voorbeeld dan is het interessant om te zien dat 76% van de bezoekers woont binnen een straal van 25km. Voor een natuurgebied als de Posbank ligt het percentage ‘lokale’ bezoekers op 62%. Dit betekent dat meer dan de helft van de bezoekers uit de omliggende regio van de gemeten locaties komt. Het overige deel van de bezoekers kwam vanuit heel Nederland van Zeeland tot noord Groningen. Met name bezoekers uit grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Bosch wisten ook goed de weg naar Arnhem en de Posbank te vinden deze zomer. De provincie Gelderland staat als herkomst gebied met stip op de eerste plek gevolgd door de provincie Noord-Brabant.

Drukte

Wanneer we kijken naar drukte in de regio is het niet geheel verassend dat de zaterdag de drukste dag van de week was voor de meeste van de door ons gemeten locaties deze zomer. In de stadcentra van Arnhem en Nijmegen ligt de piek op zaterdagmorgen tussen 11:00 en 12:00. De uitzondering op de regel zijn de natuurgebieden. Deze waren op zondag het drukste in plaats van op zaterdag. De drukte is dan met name in de ochtend tussen 09:00 en 12:00. Onderstaande grafiek geeft het verloop van bezoek op een zaterdag en zondag per uur op de Posbank mooi weer.

Grafiek Posbank weekdag gemiddelde

Bezoeker: Uniek vs. herhaal bezoek

Waren er locaties waar bezoekers in augustus vaker dan een keer op bezoek zijn geweest? Wij kunnen het verschil meten en daar komt uit dat, niet geheel verassend wanneer je het linkt aan de herkomst, stad/dorp centra het vaakst meerdere malen worden bezocht. Iedereen vergeet tenslotte wel eens een boodschap. In de maand augustus ging 29% van de bezoekers vaker dan een keer naar bijvoorbeeld het centrum van Nijmegen. Kijken we naar een voorbeeld van een natuurgebied dan ging in een maand tijd gemiddeld 11% van de bezoekers vaker dan een keer een kijkje nemen. Voor attracties ligt het gemiddelde op 8%.

Bezoeker: type

Om inzichten te krijgen in wie de bezoeker precies is wordt de data die we verzamelen gelinkt aan de leefstijlen van de leefstijlvinder.nl. Dit doelgroep segmentatiemodel is in samenwerking met acht provincies en MarketResponse tot stand gekomen. Binnen de Nederlandse bevolking zijn er zeven leefstijlen geïdentificeerd. Deze leefstijlen laten zien waar mensen in hun vrije tijd of op vakantie behoefte aan hebben. Kijken we op landelijk niveau dan zijn de leefstijlen (doelgroepen) als volgt verdeeld:

Deze percentages zijn niet alleen op landelijk niveau beschikbaar maar tot op postcode niveau. De percentuele verdeling linken we vervolgens aan de herkomst van bezoekers en aan een specifieke locatie.

Wanneer we dit specifiek toepassen op de afgelopen zomermaanden zien we een aantal dingen. Zo was 29,6% van de bezoekers aan de Posbank een Rustzoeker. Dit was hiermee verreweg de grootste groep. Andere groepen die graag op pad gingen in de natuur waren de Stijlzoekers en Inzichtzoekers.

Bij attracties zagen we een heel andere bezoekersdoelgroep. Gemiddeld genomen zag je dat hier vooral de Harmoniezoeker en Verbindingszoeker ten op zichtte van de landelijke percentages oververtegenwoordigd waren. Attracties is natuurlijk een breed begrip. Kijken we naar bijvoorbeeld musea alleen dan springt de Inzichtzoeker er vaker bovenuit.

Tot slot de stadscentra, welke doelgroep bezocht deze gebieden het vaakste. Hierbij zagen we vooral dat de Harmoniezoekers ten op zichtte van het landelijk gemiddelde oververtegenwoordigd waren.

Omar van Beek

Business Intelligence Marketeer

Al jaren werk ik in de toerisme & recreatie industrie en de vraag naar data-gedreven inzichten neemt jaarlijks toe. Inzichten die leiden tot betere bedrijfsbeslissingen die ervoor zorgen dat de juiste gast op het juiste moment bereikt wordt. De benodigde data om tot deze inzichten te komen is ook beschikbaar. Het moet echter nog wel op een gebruiksvriendelijke en leesbare manier samengebracht en gepresenteerd worden. Dit is waar ik me dagelijks mee bezig houd.