De impact van de coronacrisis in cijfers | 2021

135 partners van VisitVeluwe en Visit Arnhem Nijmegen vulden begin maart 2021 opnieuw onze enquête in en hielpen ons beeld te vormen van de impact van de coronacrisis op onze sector. De respondenten vertegenwoordigden bijna evenredig de regio’s Veluwe, regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen.

De sector heeft fors minder omzet gehaald in de afgelopen periode en ook de verwachtingen voor de komende maanden zijn laag t.o.v. dezelfde maanden in 2019. De schade aan de sector is groot en het herstel ervan lijkt voor veel partners nog onzeker en ver weg. Zij verwachten hierin ook van ons een ondersteunende rol, niet alleen in bestemmingsmanagement, maar ook in (extra) promotionele activiteiten.

Verlies van inkomsten

Maar liefst 91% van de respondenten geeft namelijk aan dat de coronacrisis tot een forse omzetdaling heeft geleid. Daarnaast verwacht 78% van de bedrijven ook voor de komende 3 maanden nog een omzetdaling, in vergelijking met diezelfde maanden in 2019. Vooruitkijkend naar de zomer is 48% van de ondernemers meer optimistisch en verwacht weer richting niveau 2019 te gaan. Ruim de helft van deze groep verwacht zelfs in de zomer met de reserveringen zo’n 10 tot 30% boven niveau 2019 uit te komen. De overige 52% van de respondenten verwacht in de zomer nog een daling van reserveringen ten opzichte van 2019. Bijna de helft van deze groep schat in dat deze omzetdaling 30 tot 50% bedraagt.

 

Herkomst bezoekers

Door inreisbeperkingen hebben we het aantal buitenlandse bezoekers in onze regio’s sterk zien dalen, al bleven ze zeker niet geheel weg. 54% van onze partners zag het aantal Duitse bezoekers dalen, 50% zag het aantal Belgische bezoekers dalen en 62% zag ook minder bezoekers uit overige landen. Een logisch gevolg van de opgelegde maatregelen. Wel zag 62% van de respondenten een stijging van het aantal binnenlandse bezoekers aan hun locaties.

 

Focus in marktbewerking

Wij vroegen onze partners ook welke markten zij belangrijk vinden voor onze marktbenadering in 2021. Ruim 74% verwacht vooral inzet op de binnenlandse markt van ons, met focus op de Randstad en aan Gelderland grenzende regio’s. Verder ziet 47% graag dat we actief zijn op de Duitse markt (Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen) en 32% ook op de Vlaamse markt. 45% van de respondenten ziet daarnaast ook graag inzet op de regionale markt in en rondom Gelderland.

 

Op naar herstel

De huidige maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus geven nog steeds een grote mate van onzekerheid. Door de stijging van de vaccinatiegraad zien we in Engeland dat in korte tijd veel maatregelen versoepeld kunnen worden. Om hier op voorbereid te zijn, is het van belang om als sector kennis en ervaring te delen. Wij zijn hier graag een verbindende schakel in en zullen, in overleg met de sector, ondersteunen met (extra) marketingactiviteiten. Ook zal het sturen van bezoekersstromen op plekken waar het te druk dreigt te worden (bezoekersmanagement), net als vorige zomer, een actueel onderwerp zijn. Om deze reden wordt er momenteel gewerkt aan een doorontwikkeling van de monitor bezoekersdrukte.

Blijf op de hoogte van nieuws, artikelen en vacatures

Volg ons via LinkedIn