Ontwikkeling van het aantal toeristische vakanties en overnachtingen op de Veluwe


Het aantal toeristische binnenlandse vakanties op de Veluwe is in 2018 ongeveer gelijk gebleven. Een afname van 0,4% bracht het aantal op 1.387.000 vakanties. Dat zijn de zogenaamde ‘toeristische’ vakanties (vakanties in gehuurde accommodaties). Daarnaast bestaan er ook ‘vaste standplaats’ vakanties (vakanties in eigen tweede woning of stacaravan bijv.). Dat waren er in 2018 ca. 344.000, waarmee het totaal aantal binnenlandse vakanties op 1.731.000 komt.

Al deze vakanties waren goed voor 7.188.000 toeristische binnenlandse overnachtingen op de Veluwe. Dat is een afname van 4,1% ten opzichte van het jaar ervoor.

Dit betekent dus dat Nederlanders net zo vaak op vakantie gaan naar de Veluwe als de afgelopen 2 jaar, maar dat ze gemiddeld gezien wel steeds iets korter gaan. Landelijk zien we dat er minder binnenlandse vakanties worden ondernomen, maar juist wel iets langer.

De Veluwe en andere toeristische gebieden

In het Continu Vakantie Onderzoek wordt een indeling gemaakt in toeristische gebieden. Veluwe en Veluwerand is hierin ook een gebied en dat kan vervolgens met andere toeristische gebieden worden vergeleken. Let op: de samenstelling van dit gebied wijkt af van de indeling die we in andere teksten en grafieken gebruiken. Onderstaand zie je hoe Veluwe en Veluwerand zich de afgelopen jaren verhouden tegenover twee andere toeristische gebieden die al jarenlang veel bezoekers mogen verwelkomen.

Uit de cijfers blijkt dat Veluwe en Veluwerand de afgelopen jaren stabiel gegroeid zijn in het aantal vakanties en het aantal toeristische vakanties. In 2018 is er sprake van een lichte toename van het aantal (toeristische) binnenlandse vakanties op de Veluwe en Veluwerand terwijl er landelijk sprake was van een afname van rond de 2% van de (toeristische) binnenlandse vakanties.

De andere twee toeristische gebieden die net als de Veluwe een groot aantal binnenlandse bezoekers mogen ontvangen fluctueerden de afgelopen jaren meer. Dit heeft mogelijk te maken met de goede zomer die we in 2018 hebben gehad. Daarnaast blijkt uit de cijfers dat het marktaandeel van Veluwe en Veluwerand de afgelopen jaren stabiel is rond de 10% (in 2018 was het marktaandeel van de Veluwe en Veluwerand van alle binnenlandse vakanties 11%).

Waar komen die binnenlandse vakantiegangers vandaan?

De meeste binnenlandse vakantiegangers komen uit de provincies Zuid-Holland (29,7%) en Noord-Holland (18%). Ook Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland leveren allen nog rond de 10% van de vakantiegangers.

Wie zijn die binnenlandse vakantiegangers?

We maken voor doelgroepensegmentatie gebruik van de 7 leefstijlen die ontwikkeld zijn door SAMR. Meer hierover vind je op https://leefstijlvinder.nl. Op de Veluwe komen vooral rustzoekers en plezierzoekers. Vooral voor rustzoekers is dat vergeleken met heel Nederland opvallend hoog (20% om 14%). Stijlzoekers komen er dan in vergelijking met heel Nederland weer weinig (10% om 13%).

Wanneer je kijkt naar de gezinssamenstelling van vakantiegangers op de Veluwe is verreweg de grootste groep  stellen (zonder thuiswonende kinderen) waarvan de vrouw ouder is dan 35 jaar. Ruim 4 op de 10 valt binnen deze groep. Daarna komen  gezinnen waarvan het jongste kind tussen de 0 en 5 jaar oud is (21,6%) en gezinnen waarvan het jongste kind tussen de 6 en 12 jaar is (13,3%).

Waar verblijven de toeristen (x 1.000) en hoe lang verblijven ze op de Veluwe (%)

De verdeling over de seizoenen

Hoewel de zomer traditioneel de belangrijkste vakantieperiode voor de binnenlandse vakanties op de Veluwe is, blijken het voorjaar en de herfst in 2017 te groeien ten opzichte van 2016, qua seizoensspreiding een mooie ontwikkeling. Er is een duidelijke groei in het aantal vakanties in deze seizoenen. Deze ontwikkeling biedt volop kansen voor de opzet van aanbiedingen en acties afgestemd op deze periodes.

Volg ons

Via LinkedIn