Bestedingen tijdens vrijetijdsactiviteiten

In 2015 zijn er bijna 63 miljoen vrijetijdsactiviteiten op de Veluwe ondernomen. Dan hebben we het over alle (dag)recreatieve activiteiten buiten de eigen woning van meer dan twee uur ( activiteiten in verenigingsverband zijn hierin niet meegenomen). De directe bestedingen hebben hierbij in totaliteit een waarde van ruim € 775 miljoen.

De gemiddelde directe bestedingen per vrijetijdsactiviteit zijn 2013 met bijna 10% teruggelopen. Het aantal vrijetijdsactiviteiten dat op de Veluwe is ondernomen is met bijna 3% toegenomen. Per saldo zijn de totale directe bestedingen met circa 7% afgenomen t.o.v. het vorige onderzoek uit 2012-2013. In 2019 wordt het Continu Vrije Tijds Onderzoek (CVTO) weer herhaald.

De 3 meest populaire activiteiten (o.b.v. aantal ondernomen vrijetijdsactiviteiten) op de Veluwe zijn:

– wandeling voor plezier (15%)
– uit eten in restaurant/eetcafé (11%)
– fietstocht voor plezier (10%)

De top 3 van meest omvangrijke clusters (o.b.v. het aantal ondernomen vrijetijdsactiviteiten) op de Veluwe zijn:
– buitenrecreatie (37%)
– uitgaan (12%)
– bezoek attracties (10%)

Bestedingen tijdens binnenlandse vakanties

Gemiddeld besteedt een toerist per dag net geen €30 per dag op de Veluwe. Dat is een stijging van ruim 5% ten opzichte van 2017. Dat is opvallend aangezien er in heel Gelderland een lichte afname te zien is en de uitgaven landelijk gelijk zijn gebleven. De gemiddelde bestedingen bevinden zich op de Veluwe nog wel een fractie onder het Gelderse gemiddelde en in iets ruimere mate onder het gemiddelde van Nederland.

Tijdens toeristische vakanties wordt er op de Veluwe in totaliteit ruim € 253 miljoen besteed in 2018 (€ 251 miljoen in 2017). Tellen we de uitgaven tijdens vaste standplaatsvakanties hierbij dan komt het totaal uit op bijna € 280 miljoen (€ 285 miljoen in 2017). De toeristische bestedingen zijn het afgelopen met bijna 1% toegenomen op de Veluwe. Dat is conform de landelijke ontwikkeling.

Hoeveel besteedt de toerist gemiddeld per persoon per dag, tijdens zijn vakantie

Volg ons

Via LinkedIn