Van groene ambities naar groen doen

In onze marketinginzet zetten we in op spreiding, werken we aan inclusie en delen we kennis op het gebied van duurzaamheid. Met als doel dat toerisme van toegevoegde waarde blijft voor onze bestemmingen en haar inwoners. De extra stap die we als DMO willen zetten voor een goede balans tussen natuur, leefbaarheid en economisch belang, hebben we vastgelegd in onze duurzaamheidsstrategie.

Een duurzaamheidsstrategie?
We zijn in gesprek gegaan met gemeenten, toeristische ondernemers en andere partners en met inwoners uit onze regio’s. We wilden vooral weten hoe ze denken over duurzaamheid, welke doelen en acties ze zien voor de regio en zichzelf en welke rol Toerisme Veluwe Arnhem hierin kan spelen. We hebben door middel van partnerinterviews, een inwonerenquête en inwonerworkshops mooie inzichten opgedaan. Bovendien hebben we veel literatuuronderzoek gedaan, er is tenslotte al ontzettend veel geschreven over duurzaamheid en de ontwikkelingen gaan erg snel. We hebben al deze informatie en inzichten gebruikt om onze duurzaamheidsstrategie op te stellen, met concrete doelen en acties voor onze organisatie.

Wat is het resultaat?
We hebben onze ambitie en strategie vastgelegd in een missie en visie en deze vertaald naar vier concrete, strategische lijnen waarmee we aan de slag gaan.

Dit is onze missie:  

‘We werken aan klimaatneutraal toerisme dat bijdraagt aan florerende bestemmingen op het gebied van leefbaarheid en natuur.’

En onze visie: 

‘We stimuleren onze partners bij het (door)ontwikkelen van duurzaam aanbod dat bijdraagt aan leefbaarheid, richten onze marketingactiviteiten op het verlagen van de footprint van onze bezoekers en maken duurzame keuzes aantrekkelijker.’

Onze visie is vertaald naar deze vier strategische lijnen;

 1. We richten onze marketingactiviteiten op het verlagen van de footprint van bezoekers en spreiden bezoekers over de regio’s, zodat alle bestemmingen kunnen profiteren van de toegevoegde waarden.
 2. We maken de duurzame keuzes aantrekkelijker en makkelijker voor bezoekers.
 3. We adviseren onze bestemmingen bij het verduurzamen van aanbod of het ontwikkelen van nieuw duurzaam aanbod en dragen zo bij aan de leefbaarheid.
 4. Wij werken samen met stakeholders aan de transitie naar een vorm van toerisme waarin de ecologische en sociale belangen van de bestemming voorop worden gesteld op beleidsniveau en projectniveau.

Hoe nu verder?
We vertalen deze vier strategische lijnen binnen onze organisatie – en samen met onze partners – naar concrete actiepunten. Kortom, we moeten aan de slag. Het uitdenken en uitvoeren van acties kost veel tijd, maar de eerste resultaten zijn al langzaam zichtbaar geworden. Zo is het je misschien al opgevallen dat we regelmatig artikelen schrijven of cases delen over duurzaamheid? Of heb je een workshop over duurzaam toerisme gevolgd tijdens het VisitVeluwe / Visit Arnhem Nijmegen Congres?

Meer lezen?
Houd onze partnerupdate in de gaten voor actualiteiten rondom deze thematiek of kijk regelmatig op onze B2B-websites voor VisitVeluwe of Visit Arnhem Nijmegen.

Gerelateerde berichten

 • Partner aan het woord: Kasteel de Essenburgh

  Partner aan het woord: Kasteel de Essenburgh

 • Bezoekers laten bijdragen aan natuurbehoud? Hoe doe je dat?

  Bezoekers laten bijdragen aan natuurbehoud? Hoe doe je dat?

 • Toerisme en recreatie in Gelderland zijn geen luxe, maar bittere noodzaak
  Nieuws

  Toerisme en recreatie in Gelderland zijn geen luxe, maar bittere noodzaak