Nieuws

Perspectief Hanzesteden 2020-2025

Het gaat goed met de bekendheid van de Hanzesteden. We zien een duidelijke groei van aantallen bezoekers, met name vanuit Duitsland en Vlaanderen. Hoe gaan we daar in de toekomst mee om en wat zijn uitdagingen en aandachtspunten? De ambitie, doelstellingen en de actie- en investeringsagenda’s voor de periode 2020-2025 zijn vastgelegd in Perspectief Hanzesteden 2020-2025. Dit perspectief is de regionale doorvertaling van het landelijke Perspectief 2030 van de bestemming Nederland. 

De ambitie van de Hanzesteden en de stakeholders voor de komende periode is dat iedere Hanzestedeling in 2025 profijt heeft van toerisme. De Hanzesteden worden doorontwikkeld tot hotspots van cultuurerfgoed, die in alle seizoenen te bezoeken zijn en waar we met recht trots op zijn. Het is een integraal plan, waarin de nationale en internationale marketing, maar ook aanbodontwikkeling en branding van de Hanzesteden zijn meegenomen. Zo is ook de Hanzeproductontwikkeling van de Interreg A subsidie (grensoverschrijdende samenwerking Hanzesteden), die begin dit jaar aan Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen is toegekend, meegenomen in het plan.
Het perspectief heeft een duidelijke boodschap: toerisme wordt niet ingezet als doel, maar als middel voor ontwikkeling in de Hanzesteden en het achterland. Iedere Hanzestedeling heeft in 2025 profijt van toerisme met de Hanzesteden als jaarrond ‘cultureel erfgoed hotspot’ waar de Hanzesteden met recht trots op zijn. Als leefgebied voor bewoners, als marktgebied voor bedrijven én als topbestemming voor toeristen, van binnen en buiten de grenzen.

Download Perspectief Hanzesteden 2020-2025

Het Perspectief Hanzesteden 2020-2025 is tot stand gekomen vanuit en in samenwerking met de Hanzesteden Deventer, Doesburg, Elburg, Harderwijk, Hasselt, Hattem, Kampen, Zutphen, Zwolle en hun marketingorganisaties, de provincies Gelderland en Overijssel, MarketingOost, Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, Achterhoek Toerisme, NBTC Holland Marketing, ondernemers en overige Hanze betrokkenen. Dit perspectief is het resultaat van een uitvoerig cocreatieproces en het startpunt voor de gezamenlijke realisatie van de ambitie voor 2025.

Gerelateerde berichten

 • The Times roept Nijmegen uit tot duurzame bestemming
  Nieuws

  The Times roept Nijmegen uit tot duurzame bestemming

 • Start 15-daagse Duitsland-booster voor toeristische ondernemers
  Nieuws

  Start 15-daagse Duitsland-booster voor toeristische ondernemers

 • Toerisme in Gelderland bijna terug op pre-corona niveau

  Toerisme in Gelderland bijna terug op pre-corona niveau