Nieuws

Leerzame eerste ontmoeting Duitse Hanzesteden

De eerste aanzet tot de grensoverschrijdende samenwerking tussen veertien Hanzesteden in de Duits-Nederlandse grensregio is gezet. Op 21 mei namen de Nederlandse partners een kijkje bij de Duitse Hanzesteden Emmerich am Rhein, Grieth, Kalkar, Wesel en Neuss.

Projectmanager Mascha Simons vertelt over de trip: “Het is interessant om het verschil in het historisch decor tussen de Duitse en Nederlandse Hanzesteden te zien. In de Nederlandse steden is deze vaak nog voor een groot deel intact, in de Duitse weliswaar in mindere mate maar daar kunnen we binnen dit project, met bijvoorbeeld Augmented Reality, veel historische belevenis terugbrengen. Wesel heeft bijvoorbeeld weinig historisch decor. Het is voor de andere steden en voor het project interessant om te zien hoe zij dit al oppakken en de Hanzehistorie toch weer zichtbaar en beleefbaar weten te maken.” In september zal de Duitse delegatie enkele Nederlandse Hanzesteden bezoeken en zal er een verdere kennisuitwisseling plaatsvinden.

In de Duitse pers zijn de afgelopen dagen al mooie publicaties verschenen over het Nederlandse bezoek aan de Duitse Hanze.

Over de samenwerking en het project
Veertien Hanzesteden in de Duits-Nederlandse grensregio hebben de handen ineen geslagen om grensoverschrijdend samen te werken. Vanaf januari 2019 geven zij drie jaar lang, samen met de destinatiemarketingorganisaties Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, MarketingOost, Achterhoek Toerisme en Niederrhein Tourismus, invulling aan het Interreg-project ‘Grensoverschrijdende samenwerking: Hanzesteden – toen en nu’.  Het gezamenlijke doel is de Hanzebeleving bij zowel de bezoeker als de inwoner te versterken. Hiervoor worden onder meer nieuwe grensoverschrijdende producten ontwikkeld voor het toeristisch recreatieve bedrijfsleven, de steden en hun achterland. 

Centraal in het project de ontwikkeling van een grensoverschrijdende Hanzefietsroute, die de Hanzesteden in Nederland met die aan de Rijn in Duitsland verbindt en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande knooppuntnummers aan beide zijden van de grens. Aan de fietsroute, in de steden en het achterland, wordt door middel van Augmented Reality de oude Hanzehistorie in verhalen toegevoegd. Via een app of vensters in de stad kan men dan virtueel terug in de tijd reizen. Het project biedt daarbij kansen voor innovatie aan ondernemers om nieuwe Hanzeproducten te ontwikkelen. Om de combinatie van een bezoek aan een Hanzestad en het omliggende gebied te versterken, wordt ook een grensoverschrijdende Camperroute ontwikkeld langs de 14 steden.

Gerelateerde berichten

 • Meer toeristen uit de buurlanden
  Nieuws

  Meer toeristen uit de buurlanden

 • Update kerncijfers Veluwe
  Nieuws

  Update kerncijfers Veluwe

 • Zakelijke themacampagne Veluwe bereikt ruim 1,6 miljoen mensen
  Nieuws

  Zakelijke themacampagne Veluwe bereikt ruim 1,6 miljoen mensen