Nieuws

Algemeen directeur Herre Dijkema van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen reageert op het coalitieakkoord

ELST – Om Gelderland aantrekkelijk te maken voor binnen- en buitenlandse bezoekers is een aanpak nodig waarbij toerisme niet als doel maar als middel wordt gezien. ‘De focus bij de beleidsmakers op het gebied van toerisme en recreatie ligt vooral op de sector zelf en staat los van onderwerpen als leefbaarheid, duurzaamheid, mobiliteit, werkgelegenheid en economie. En dat is niet terecht’, reageert algemeen directeur Herre Dijkema van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. 

‘Het is juist belangrijk om vanuit een strategische, integrale visie te kijken naar hoe toerisme kan bijdragen aan de uitdagingen op deze aandachtsterreinen’, bepleit Herre Dijkema. Zo ontbreekt er bijvoorbeeld een koppeling tussen de omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ van de provincie Gelderland en de koersnotitie ‘Beleef het in het Gelderland’, dat het beleid rondom toerisme en recreatie voor de komende jaren bepaalt. Toerisme kan een middel zijn om een nadrukkelijke bijdrage te leveren aan oplossingen voor grotere maatschappelijke vraagstukken die dienend zijn aan het algemeen belang (welzijn en welvaart) van Gelderland. 

Dijkema: ‘Denk bijvoorbeeld aan hoe bezoekers ervoor kunnen zorgen dat bepaalde buslijnen op de Veluwe kunnen blijven bestaan. Of kleine kernen als Groesbeek zouden zonder toeristen veel minder winkelaanbod hebben’. 

Rolverduidelijking 

De effecten van deze kansen en bedreigingen overstijgen de toeristische sector en vragen dus om een bredere, adequate aanpak en beleid van de provincie. ‘Het is goed – in het coalitieakkoord – te lezen dat hiervoor samenwerking met organisaties en gemeenten wordt gezocht. Het is wel belangrijk dat de eigen rol van de provincie hierbij wordt verduidelijkt’, bepleit Dijkema. ‘Op dit moment houdt de Provincie zich naast beleidsvorming ook bezig met de uitvoering van projecten of marketingcommunicatie. En dit leidt tot rolonduidelijkheid, dat overigens ook in het eigen onderzoek ‘Commissie Bestuurskracht’ van de Provincie Gelderland naar de eigen bestuur- en samenwerkingskracht als belangrijke zorg genoemd. Als we ieder vanuit onze eigen rol samen optrekken, kunnen we de toeristische sector van Gelderland klaarstomen voor de uitdagingen van vandaag en morgen. 

 

Gerelateerde berichten

 • Veluwe populairste binnenlandse vakantiebestemming
  Persbericht

  Veluwe populairste binnenlandse vakantiebestemming

 • Meld je aan op ons partnerportaal!
  Nieuws

  Meld je aan op ons partnerportaal!

 • Wees zichtbaar voor (potentiële) bezoekers in jouw regio!
  Nieuws

  Wees zichtbaar voor (potentiële) bezoekers in jouw regio!