Interview met Theo Meeuwissen van Geldersch Landschap & Kasteelen

‘De Visitor Data Monitor beantwoordt vragen over onze bezoekersstromen’

Theo Meeuwissen

Geldersch Landschap & Kasteelen maakt sinds twee jaar gebruik van onze Visitor Data Monitor. In dit interview vertelt Hoofd Landschap en Kastelen Theo Meeuwissen over het gebruik van de data, de verrassende ontdekkingen die ze ermee deden én de opbrengsten van de tool die bezoekersstromen analyseert. 

Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) gebruikt al een tijdje de Visitor Data Monitor. Waarom zijn jullie hiermee gestart?
“We proberen beter grip te krijgen op wie onze bezoekers zijn, waar ze vandaan komen, in welke leeftijdscategorieën ze zitten, wanneer het bezoek wordt gebracht, welke kruisbezoeken ze maken en hoeveel bezoekers er uit de direct omgeving komen in verhouding tot van buitenaf. De Visitor Data Monitor beantwoordt deze vragen. Informatie die we bijvoorbeeld goed kunnen gebruiken voor onze marketingstrategie, die we zo beter kunnen afstemmen op de bezoekers die we graag ontvangen: bezoekers die we voor een langere tijd aan ons willen verbinden. Een deel van onze inkomsten komt van donateurs en overheidsbijdragen, waarmee we onze landgoederen en kastelen kunnen onderhouden. Daarnaast moeten we ook eigen inkomsten genereren. De data-analyses helpen ons hierbij om ons aanbod beter af te stemmen op onze bezoekers, maar ook bij het onderbouwen van aanvragen voor fondsenwerving, omdat je beter kunt aangeven voor wie je het doet.” 

Wat is tot nu toe de belangrijkste opbrengst van De Visitor Data Monitor?
“Dat we ons totale bezoekersaantal waarschijnlijk behoorlijk onderschat hebben. We komen vrijwel zeker hoger uit dan de oorspronkelijke berekening van 11 miljoen, die we baseerden op de gegevens van grote databases zoals het CVO en CVTO. Deze zijn niet zo nauwkeurig als de bezoekersdata van de Visitor Data Monitor. Het meten van bezoekersaantallen is altijd een tijdrovende klus geweest. De oudere generaties recreatie onderzoeken bestonden uit tijdrovende en kostbare handmatige tellingen van  het aantal bezoekers. Met de Visitor Data Monitor gaat dit automatisch en veel nauwkeuriger.’ 

Het meten van bezoekersaantallen is altijd een tijdrovende klus geweest. De oudere generaties recreatie onderzoeken bestonden uit tijdrovende en kostbare handmatige tellingen van  het aantal bezoekers. Met de Visitor Data Monitor gaat dit automatisch en veel nauwkeuriger.

Theo Meeuwissen

Welke vervolgstappen gaan jullie nu maken?
“We maken nu voor het tweede jaar gebruik van de tool en analyseren de bezoekersstromen van tien locaties. Een paar weken geleden hebben we de medewerkers van deze locaties instructies gegeven over het gebruik van de data. We werken er inmiddels dus niet meer alleen mee op corporate niveau. Zo willen we op deze locaties gaan kijken wat de verschillen tussen de bezoekers van de landschappen en kastelen zijn, waar we ook gegevens van onze bezoekers van hebben. Ook gaan we kijken hoe het bezoek vanuit de directe omgeving zich verhoudt tot dat van buitenaf en wat de herkomst van de bezoekers is. Ook helpt ons onder andere met het in kaart brengen van het effect van recreatie op de natuur. Het monitoren van kwetsbare natuur is momenteel een belangrijk onderwerp op de Veluwe. Denk aan de Recreatiezonering waar de provincie mee bezig is. Met de gegevens van de datatool baseren we onze waarnemingen op de feiten in plaats van gevoel of meningen. We kunnen dan ook beter zien wat werkt of niet ter bescherming van bepaalde stukken kwetsbare natuur. Door delen bijvoorbeeld tijdelijk, helemaal of misschien zelfs wel niet af te sluiten.”  

Hebben jullie alles er uitgehaald wat er in zit?
“Hoewel we nu al een tijdje de datatool gebruiken, denk ik dat we nog lang niet klaar zijn. We zitten middenin het proces en doen veel ervaring op waarbij allerlei interessante dingen naar voren komen. Zo weten we inmiddels dat de bezoekersstromen die via openbare wegen onze gebieden doorkruisen een vertekend beeld geven. Deze aantallen moeten we niet meerekenen en gaan we dan ook uit de data filteren. In de toekomst hopen we beter elk type bezoek beter te kunnen registeren, of dit nu wandelaars, fietsers, mountainbikers of ruiters zijn. En als blijkt dat ze elkaar in de weg lopen, kunnen we de paden en routes misschien beter gaan scheiden zodat we het voor iedereen leefbaar en aantrekkelijk  houden.
De natuur op de Veluwe is onze unique selling point, daar moeten we voorzichtig en zorgvuldig mee omgaan. Soms houdt dat in dat je omwille van die natuur drastische maatregelen als (tijdelijke) afsluiting moet nemen. Ik maak dan vaak de vergelijking met de Boschplaat op Terschelling. Daar worden delen van afgesloten voor publiek van maart tot en met augustus voor de rust van broedende vogels en rustende zeehonden. De maatregel is de onder de eilandbewoners breed geaccepteerd omdat het natuurgebied een belangrijk onderdeel van hun natuurlijk erfgoed is. Dit is overigens de rode draad die je ook bij Geldersch Landschap & Kasteelen terugvindt; iedereen moet zich verbonden en betrokken kunnen voelen met zijn of haar leefomgeving. Natuur én cultuur bepalen mede wie we zijn, wat onze identiteit is en waar we ons thuis voelen. Het is ons erfgoed.”   

Wil je meer weten over de Visitor Data Monitor?

Bekijk hier alle informatie op een rij.
Ontdek hier meer

Lideweij Bosman

Pr-adviseur

Alles draait om storytelling. Of dit nu gaat over PR, het schrijven van boeken of journalistieke teksten. Wat vertellen we over onszelf, en anderen over ons? En klopt dat beeld bij de kern van wie we zijn, wat we doen en waar we heen willen? Mijn taak is deze vragen te beantwoorden en te vormen tot een verhaal dat past en beklijft. Een taak die perfect past bij mijn nieuwsgierige aard.

Gerelateerde berichten

 • Drukte weten? Drukte meten!
  Nieuws

  Drukte weten? Drukte meten!

 • Herfstcampagne op de Vlaamse markt
  Nieuws

  Herfstcampagne op de Vlaamse markt

 • Succesvolle zomer vol Veluwse buitenvoorstellingen

  Succesvolle zomer vol Veluwse buitenvoorstellingen