Rapporten

To Report – Jaarverslag RBT KAN 2017

Het is natuurlijk fantastisch als je in je eerste jaar als directeur van RBT KAN meteen goed nieuws mag brengen. Op 11 september 2017 heb ik tijdens de partnerbijeenkomst van de regio Arnhem Nijmegen de belangrijkste uitkomsten van de toeristisch recreatieve monitor 2016 toegelicht. Deze monitor wordt elke twee jaar in opdracht van RBT KAN uitgevoerd. Uit het rapport bleek onder andere dat het aantal overnachtingen met ruim 10% was gegroeid en de bestedingen met 3% toenamen. Deze, en andere goede cijfers, bevestigden het positieve beeld van ondernemers en gemeenten ten aanzien van de vrijetijdseconomie in de regio. En die vrijetijdseconomie is belangrijk voor de regio: niet alleen in bestedingen, maar ook in werkgelegenheid. Met ongeveer 25.000 banen vormt de sector circa 6,6% van de regionale werkgelegenheid. Daarmee is de sector qua werkgelegenheid in de regio groter dan de bouwsector, de transportsector of de publieke sector.

Op de Veluwe is RBT KAN actief onder de naam VisitVeluwe. Ook op de Veluwe is een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling in de vrijetijdseconomie. In 2016 groeide het aantal toeristische overnachtingen met ruim twee procent ten opzichte van 2015. Ruim 21.500 mensen hebben op de Veluwe een baan in de vrijetijdseconomie. Dat komt neer op iets meer dan 6% van de totale werkgelegenheid. In 2016 nam de Veluwe nog plek 2 in van favoriete binnenlandse vakantiebestemmingen van de Nederlanders – in 2017 staat de Veluwe weer op plek 1!

De cijfers uit beide regio’s laten echter ook zien dat er ruimte is voor verbetering. Het huidige aanbod aan dag- en verblijfsrecreatie is niet in alle gevallen fris en innovatief: het veroudert, samen met de doelgroepen die er op af komen. Het risico is zeer reëel dat daardoor het bezoek aan de regio gaat afnemen. De regio kent veel ‘middle of the road’ attracties en er komen op korte termijn ook weinig nieuwe attracties bij. Het recreatieve aanbod bestaat uit veel kleinschalige bedrijven en is vaak semiprofessioneel. We streven als sector naar bezoekers, die langer verblijven, meer besteden en graag weer terugkomen, maar om dat ook in de toekomst waar te maken is vernieuwing noodzakelijk, zonder de huidige doelgroepen af te schrikken. Voor RBT KAN betekent dat onder andere dat wij ons nog meer gaan richten op de relatie tussen het toeristisch aanbod en de vraag van de (potentiële) bezoekers en het versterken van de match tussen die twee. Wij werken dat op dit moment uit in een nieuwe bedrijfsstrategie, die in de loop van 2018 gereed komt.

Met veel plezier en inzet hebben alle medewerkers van RBT KAN in 2017 gewerkt aan het innovatief vermarkten van de regio Arnhem, Rijk van Nijmegen en de Veluwe in binnen- en buitenland. Ook in 2018 zullen we dat weer met veel plezier en inzet doen, zodat we nog meer bezoekers mogen ontvangen in de beste en mooiste bestemmingen van Nederland!

Download hier To Report 2017

Herre Dijkema

Directeur

Lang is toerisme bekeken vanuit de bijdrage die het levert aan de (regionale) economie. Gelukkig ziet men inmiddels dat toerisme ook bijdraagt aan werkgelegenheid, leefbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid: bezoekers kunnen ervoor zorgen dat een winkel openblijft in het dorp of er werkgelegenheid is in de regio. Toerisme is dus een belangrijk middel om regionale doelen te bereiken en dat lukt alleen als bedrijven, overheden en wij samenwerken aan een sterk imago van de regio’s en een match maken tussen de vraag van de bezoekers en het toeristisch aanbod. Ik verbind daarbij het belang van partijen aan regionale doelen, ondersteun en adviseer partners met de kennis die wij bezitten.

Gerelateerde berichten

 • Jaarverslag 2021
  Nieuws

  Jaarverslag 2021

 • Nieuwe visie toerisme regio Arnhem Nijmegen
  Persbericht

  Nieuwe visie toerisme regio Arnhem Nijmegen

 • Jaarverslag 2018
  Rapporten

  Jaarverslag 2018