Nieuws

House of Hospitality Veluwe stimuleert toeristische ontwikkeling

In 2018 was Gelderland de meest populaire vakantieprovincie van Nederland. Hier zijn we trots op! Het is zaak dat we deze positie voor langere duur bestendigen, op het gebied van natuur, landschap, erfgoed en toerisme en recreatie. Op de Veluwe kiezen we voor investering in kwaliteit in plaats van kwantiteit. Onderdeel van de uitvoeringsagenda op de Veluwe is de opzet van het House of Hospitality Veluwe, welke is gericht op toeristische ontwikkeling.

Het House of Hospitality Veluwe is het centrum op de Veluwe dat toeristische ontwikkeling stimuleert en bijdraagt aan de gewenste samenhang op de Veluwe. Het inventariseert de behoeften van regiopartners, verricht zelf bureauonderzoek, legt verbanden naar onderwijsinstellingen en presenteert de uitkomsten aan de partners. Het House of Hospitality heeft drie pijlers: Kennis & inzicht, productontwikkeling & innovatie, en de Veluwe Academy.

Kennis & inzicht

De eerste pijler, kennis & inzicht, brengt informatiebehoefte in beeld, laat onderzoek verrichten en stelt de resultaten hiervan beschikbaar voor regiopartners op de Veluwe. De resultaten worden beschikbaar gesteld aan beleidsmakers en ondernemers als input voor nieuw beleid of plannen We faciliteren vraag-gestuurde productontwikkeling die inspeelt op de wensen en behoeften van de gast.

Innovatie & productontwikkeling

VisitVeluwe trapt af met de introductie van het Veluws Recreatief Netwerk in de regio. Dit doen we door een roadshow te organiseren waarin we partijen op de Veluwe enthousiasmeren om vraag gestuurde productontwikkeling te realiseren in de regio. Bij ontwikkeling is het vertrekpunt de natuur, het landschap en het erfgoed. Het doel is om de productontwikkeling in samenhang, met focus en in samenwerking met diverse partners te realiseren. Per belevingsgebied zal gekeken worden waar partners kansen zien en wat er nodig is voor de realisatie. Klik hier voor meer informatie en komende bijeenkomsten.

Veluwe Academy

De toenemende groei van de vrijetijdseconomie leidt ertoe dat er steeds meer medewerkers nodig zijn in de sector. De Veluwe Academy heeft als doel medewerkers in de toeristische sector te interesseren, behouden en een leven lang leren te bevorderen. De uitwerking van de Veluwe Academy leidt tot maatwerkprogramma’s rond training en opleiding: hybride leren en werken, een leven lang ontwikkelen en duidelijk te onderscheiden doelgroepen. Deze pijler wordt eerst lokaal opgepakt door het Toeristisch Platform Apeldoorn en partners in Voorst met het opzetten van éénjarig traineeship voor afgestudeerde MBO’ers.Het House of Hospitality Veluwe zal zijn expertise op het gebied van kennis en marktinzichten inzetten om innovatie aan te jagen waarmee de aantrekkingskracht van de Veluwe verder wordt vergroot. Via de regio coördinatoren en middels de makkelijke toegankelijke online omgeving zullen de kennis en inzichten beschikbaar worden gesteld.Wil je meer weten over de ontwikkelingen en het House of Hospitality? Neem contact op met je regiocoördinator.

Herre Dijkema

Directeur

Lang is toerisme bekeken vanuit de bijdrage die het levert aan de (regionale) economie. Gelukkig ziet men inmiddels dat toerisme ook bijdraagt aan werkgelegenheid, leefbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid: bezoekers kunnen ervoor zorgen dat een winkel openblijft in het dorp of er werkgelegenheid is in de regio. Toerisme is dus een belangrijk middel om regionale doelen te bereiken en dat lukt alleen als bedrijven, overheden en wij samenwerken aan een sterk imago van de regio’s en een match maken tussen de vraag van de bezoekers en het toeristisch aanbod. Ik verbind daarbij het belang van partijen aan regionale doelen, ondersteun en adviseer partners met de kennis die wij bezitten.

Gerelateerde berichten

 • bijna 1,5 miljoen verblijfsgasten in kwartaal 3
  Feiten & Cijfers

  bijna 1,5 miljoen verblijfsgasten in kwartaal 3

 • Resultaten Veluwse Buitenvoorstellingen zomer editie
  Nieuws

  Resultaten Veluwse Buitenvoorstellingen zomer editie

 • De Veluwse Buitenvoorstellingen gaan in december weer van start
  Nieuws

  De Veluwse Buitenvoorstellingen gaan in december weer van start