De werkgelegenheid in de vrijetijdseconomie op de Veluwe

De werkgelegenheid in de vrijetijdseconomie is de afgelopen 10 jaren op de Veluwe met bijna 3.000 arbeidsplaatsen toegenomen. Met uitzondering van 2013 nam de werkgelegenheid, in meerdere of mindere mate, in alle jaren toe. Het aandeel in de totale werkgelegenheid nam toe van 5,9% in 2009 naar 6,5% in 2018.

Verdeling werkgelegenheid naar deelsector in 2018

De horeca en logiesverstrekking nemen 70% van de toeristische-recreatieve werkgelegenheid voor haar rekening. In totaliteit zijn er in de vrijetijdseconomie op de Veluwe 23.240 mensen werkzaam.

Volg ons

Via LinkedIn