project

Toeristische bewegwijzering

Project van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021

Of het er nu een paar zijn of een hele hoop, elke gemeente heeft toeristische ondernemers. Om bezoekers die met de auto naar hun bestemming komen goed te begeleiden in het verkeer, leggen wij toeristische bewegwijzering aan binnen gemeenten. Dit zijn de bekende bruine bordjes. In bijna heel Europa en in onder andere Australië en China is voor de toeristische bewegwijzering hetzelfde systeem van bruin-witte borden ingevoerd. Het systeem is voor de bezoeker dus gemakkelijk te herkennen en vergroot de vind- en zichtbaarheid van toeristische ondernemers.

Toeristische bewegwijzering heeft echter nog méér voordelen; Door middel van goede bewegwijzering worden verkeersstromen gestuurd wat zorgt voor meer veiligheid. Toeristische bewegwijzering voorkomt tevens zoekgedrag van weggebruikers en dat geeft een verbetering van het leefklimaat op het platteland en in de steden. Bovendien zorgt goede toeristische bewegwijzering voor een betere toegang tot een gebied en daarmee voor meer bezoekers en bestedingen bij ondernemers.

Om te voorkomen dat toeristische bedrijven zelf borden plaatsen en er een onoverzichtelijke wildgroei aan bebording ontstaat, leggen wij toeristische bewegwijzering aan. Gemeenten die met ons  samenwerken om bruine bordjes te laten aanleggen creëren een eenduidig, veilig systeem dat voldoet aan de CROW Richtlijn en het handboek toeristische bewegwijzering Provincie Gelderland.

Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw gemeente? Neem dan contact op voor een offerte op maat.