campagne

Het verhaal van Gelderland

thema van 1 april 2019 t/m 31 december 2019

Erfgoed Gelderland, Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen en het Nederlands Openluchtmuseum werken samen in het project Het Verhaal van Gelderland. Dit project neemt Gelderse cultuurhistorische iconen als uitgangspunt om het publiek naar de provincie te trekken. Het project is een voortzetting van de in 2014-2016 gebouwde campagne, toen vijf aansprekende iconen zijn gekozen waarmee de rijkdom van de Gelderse geschiedenis in een notendop voor het voetlicht is gebracht.

Het vervolgproject

In het vervolgproject wordt die iconencampagne voortgezet, omdat dit een sterke uitingsvorm is gebleken en omdat het effect van een campagne als deze pas echt duidelijk wordt na meerjarige inzet. De campagne De Gelderse Streken, wat een verhaal, draait om vijf iconen: Romeinen, Kastelen, Hanzesteden, Veluwe en WOII. In 2019 formeren we rond alle vijf de iconen samenwerkingsverbanden van erfgoedinstellingen, horeca en verblijfsrecreatie. We stimuleren en inspireren instellingen hierbij om ook voor de moderne hippe stedelijke doelgroepen nieuw aanbod te ontwikkelen.

Marketingcampagne

De marketingcampagne kent een offline en een online component. Bovendien zijn er persactiviteiten gepland. Voorts zullen deelnemers uit het veld worden gestimuleerd De Gelderse streken – wat een verhaal! in de eigen marketingactiviteiten te integreren. Presentatie van de uitingen in daarvoor in aanmerking komende media-uitingen van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen zijn in de opzet verwerkt. De offline producten zijn zowel bedoeld voor de toerist die in Gelderland op bezoek/vakantie is als voor de Gelderlander zelf. Met de online activiteiten wordt vooral gemikt op bewoners van de omliggende provincies. We kiezen bewust voor een integratie binnen de reeds jaren lopende campagne ‘Gelderland levert je mooie streken’. Zo versterkt het een het ander.

Verantwoordelijk voor uitvoering bij Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen is Erwin Akkerman, 088 366 254, e.akkerman@toerismevan.nl.

Erwin Akkerman

Projectmanager

In mijn functie als projectmanager zoek ik steeds weer nieuwe kansen om de regio sterker op de kaart te zetten. Ik luister graag naar de wensen en behoeften van ondernemers en overheden. En bouw graag met elkaar aan mooie, nieuwe producten. Heldere doelen, zakelijke werkafspraken en gedegen planningen zijn voor mij basisvoorwaarden voor de uitvoering van mijn werk.