project

Aanleg wandelnetwerk regio Arnhem-Nijmegen

Project van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023

provincie te verbeteren. Zoals beschreven in de Koersnotitie Beleef het in Gelderland investeert de provincie in drie sporen:

  • Het toeristisch aanbod beter bekend maken
  • Het toeristisch aanbod verbeteren
  • Samenwerken aan thematische verhaallijnen

Deze drie sporen komen samen in de aanleg en doorontwikkeling van kwalitatieve en dekkende recreatieve routesystemen. De aanleg van deze systemen zorgt voor een robuuster recreatief aanbod, in de doorontwikkeling wordt de koppeling met de verhaallijnen gelegd en als laatste is het goed positioneren (digitaal, fysiek en op locatie) een randvoorwaarde voor de vindbaarheid en bekendheid van de routes.

Dekkend wandelnetwerk

Samen met de partners in de provincie wordt er hard gewerkt aan de (door-)ontwikkeling van de routesystemen. De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen heeft eenzelfde ambitie uitgesproken en wil met dit project de samenwerking met de provincie versterken om een dekkend wandelnetwerk, op basis van de Gelderse uitgangspunten, te ontwerpen en aan te leggen. Met de aanleg van het wandelroutenetwerk dragen we bij aan de provinciale ambitie om te komen tot een provincie overstijgend dekkend netwerk waarin kwaliteit en beleefbaarheid centraal staan.

Een goed recreatief wandelnetwerk is dus van groot belang. Zo kunnen inwoners en bezoekers de mooie plekken in onze regio op een duurzame en gezonde manier ontdekken en beleven. Om deze ambitie vorm te geven is er een pilotfase gestart. Deze fase is inmiddels afgerond waarbij er in vier pilotgemeenten het wandelnetwerk in de vorm van een keuzepuntensysteem is uitgerold (Druten, Lingewaard, Overbetuwe en Zevenaar). Deze systematiek, herkenbaar aan uniforme paaltjes en bordjes in het veld, zorgt enerzijds voor het wandelen langs de mooiste plekjes binnen de gemeente, en anderzijds voor de verbinding tussen de omliggende dorpen/steden.

In 2023 wordt de verdere uitrol met de overige tien gemeenten binnen de regio Arnhem-Nijmegen vormgegeven. Uniformiteit, duurzaamheid en toegankelijkheid zijn daarbij belangrijke speerpunten. Daarnaast wordt er rekening gehouden met bestaande ommetjes en routes, deze worden waar mogelijk geïntegreerd in het keuzepuntensysteem. Dit om verrommeling en onduidelijkheid in het veld te voorkomen. Momenteel wordt de ontwerpfase uitgevoerd. Gesprekken met stakeholders, gemeenten, grondeigenaren etc. worden gevoerd. Op basis hiervan zal een eerste schets gemaakt worden. Wanneer akkoorden bereikt worden en de routes definitief zijn bevonden zal de aanleg starten. Uiteindelijk worden de routes zowel digitaal als op kaart toegankelijk voor de gebruiker.

Op naar een prachtig dekkend wandelnetwerk in deze regio!

Hester van Dalen

Campagne marketeer

De marketingwereld verandert continu, vooral online. Als campagne marketeer gaat mijn hart daarvan sneller kloppen! Kansen spotten om onze regio’s nog beter op de kaart te zetten, dat is waar ik energie van krijg. Teamspirit is voor mij erg belangrijk en successen mogen gevierd worden!