Directie

De dagelijkse leiding van de Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe en de onderliggende rechtspersonen Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen B.V., VisitVeluwe B.V. en Visit Arnhem Nijmegen B.V. is in handen van de heer ir. H.M. (Herre) Dijkema directeur-bestuurder. Zijn hoofdtaken zijn:

  • (doen) ontwikkelen van de bedrijfsstrategie en het algemeen beleid;
  • toezicht houden op de uitvoering van de bedrijfsstrategie en het algemene beleid;
  • zorgdragen voor de samenhang in het stichtingsbeleid;
  • (doen) ontwikkelen van al het voor de stichting relevante beleid;
  • Initiëren en onderhouden van externe contacten.

De directeur-bestuurder rapporteert aan de raad van toezicht.

Naast zijn functie bij Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen bekleedt Herre Dijkema de volgende nevenfuncties:

  • Member Supervisory Board, tevens chairman auditcommittee, Liberation Europe Foundation (uit hoofde van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen).
  • Lid bestuur Stichting WO2 Gelderland (uit hoofde van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen).
  • Lid Raad van Commissarissen, tevens lid auditcommissie, Sportservice de Vallei.
  • Bestuurslid VVD Regio Oost.

“Lang is toerisme bekeken vanuit de bijdrage die het levert aan de (regionale) economie. Gelukkig ziet men inmiddels dat toerisme ook bijdraagt aan werkgelegenheid, leefbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid: bezoekers kunnen ervoor zorgen dat een winkel openblijft in het dorp of er werkgelegenheid is in de regio. Toerisme is dus een belangrijk middel om regionale doelen te bereiken en dat lukt alleen als bedrijven, overheden en wij samenwerken aan een sterk imago van de regio’s en een match maken tussen de vraag van de bezoekers en het toeristisch aanbod. Ik verbind daarbij het belang van partijen aan regionale doelen, ondersteun en adviseer partners met de kennis die wij bezitten.”

 

Blijf op de hoogte van nieuws, artikelen en vacatures

Volg ons via LinkedIn