Gelderland levert je mooie streken

De Gelderse Bureaus voor Toerisme werken al jaren nauw samen om uitvoering te geven aan de verschillende ‘Gelderse Streken campagnes’. Dat ‘Gelderse Streken’ inmiddels bij velen een positief beeld oproept, kan na de vele marketinginspanningen sinds de start van de campagne in 2013 wel worden gesteld.

Van de kick-off op TV, de vele radioflights de afgelopen jaren op de landelijke en regionale zenders tot de spraakmakende fietscampagne ‘5.000 km door de Gelderse streken’ en de vele bloggers en vloggers die vandaag de dag worden ingezet in de Gelderse regio’s.

Het doel:
Awareness/ bekendheid creëren voor de Gelderse streken is daarmee in belangrijke mate ingevuld.

In het najaar van 2018 hebben de Gelderse toerismebureaus aan marktonderzoekbureau GfK opdracht gegeven de effectiviteit van de campagne ‘Gelderse streken’ te onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt:

 • Dat 38% van de doelgroep bekend is met de campagne en dat 73% van de doelgroep overweegt om één van de Gelderse streken te bezoeken.
 • Belangrijkste aanbeveling is om te investeren in een groter bereik, zodat de bekendheid van de Gelderse streken verder toeneemt. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek treft u in bijgaand persbericht.

De provincie heeft RECRON gevraagd om – in het kader van de evaluatie van de campagne Gelderse streken – bij de recreatiebedrijven in Gelderland te peilen hoe zij deze campagne waarderen.

Ik wil u daarom graag een paar minuten van uw tijd vragen om te reageren op een aantal vragen en stellingen die hieronder zijn  weergegeven.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Naar verwachting is er na de zomer meer bekend over de plannen voor een vernieuwde opzet van het programma Gelderse streken. Daar informeren we u t.z.t. graag nader over.

Waardering campagne Gelderse streken

 • Gelderland is geen bestemming. De afzonderlijke regio’s zijn dat wel en zijn tegelijkertijd sterkere merken. Inwoners voelen zich ook geen Gelderlander, maar een streekbewoner (Veluwenaar, Achterhoeker, etc.). Dat is historisch zo bepaald en vormt de aanleiding voor en inrichting van de campagne ‘Gelderland levert je mooie streken’, waarin de verschillende regio’s duidelijk worden geprofileerd.
 • Gelooft u in de kracht van een collectieve marketingcampagne voor de vier Gelderse regio’s als toevoeging op de activiteiten die de RBT’s ieder voor hun eigen regio’s uit voeren?
 • De Gelderse streken-campagne richt zich op de thema’s: ‘Actief in de natuur’ (wandelen, fietsen), ‘Eropuit met kinderen’, ‘Cultuur proeven’ en ‘Lekker eten & ontspannen’. Per regio wordt het unieke aanbod op betreffend thema uitgelicht. Daarbij wordt aansluiting gezocht op thema’s die passen bij het Gelderse DNA, zoals bijvoorbeeld kastelen, Hanzesteden, water, WOII en Romeinen.
 • Stelling: Door het in spotlight zetten van iconen op bepaalde thema’s - passend bij het DNA van de regio - profiteren overige TR-ondernemers en MKB mee van deze collectieve marketinginzet.
 • De Gelderse streken campagne richt zich primair op het inspireren en informeren van de bezoeker. De daadwerkelijke conversie wordt voor het grootste deel bij het TR-bedrijfsleven zelf neergelegd.
 • De Gelderse streken campagne dient, om zo effectief mogelijk te zijn, puur een awareness campagne te zijn. Als de conversie op bedrijfsniveau aan de ondernemers wordt overgelaten, hoeven er geen concessies op de inhoud te worden gedaan om tegemoet te komen aan de belangen van betalende partners. Zo kunnen regionale belangen optimaal worden behartigd en is er meer ruimte om ook niet betalende (kleinschaligere) partners een plaats te geven.
 • Een awareness campagne zou idealiter gefinancierd moeten worden vanuit publieke gelden. Het is daarbij de verantwoordelijkheid van het TR-bedrijfsleven te investeren in goed gastheerschap (product/dienst op orde).
 • Bent u als TR-ondernemer bereid een inhoudelijke bijdrage aan de Gelderse streken campagne te leveren door middel van co-branding van de Gelderse streken door het plaatsen van het Gelderse streken logo in uw eigen uitingen?
 • Binnen de Gelderse streken campagne is er naast bewerking van de binnenlandse markt een focus op de zgn. ‘dichtbij doelmarkten’, te weten de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen (onder de noemer ‘Das andere Holland’) en daarnaast de Vlaamse markt. De prognose is dat de bezoekersgroei uit deze markten de komende jaren exponentieel doorzet en dat deze gebieden bovendien voor het meeste herhaalbezoek (gaan) zorgen.
 • Kunt u op een schaal van 1-10 aangeven hoe belangrijk u het vindt (waarbij 10 het meest belangrijk is) dat de marktbewerking van deze dichtbij doelmarkten onderdeel uit maakt van de collectieve marketing binnen Gelderse streken?
 • Naast - maar ook binnen - de Gelderse Streken campagne, wordt door de RBT’s op meerdere gebieden samengewerkt. Zo is er steeds meer aandacht voor kennisverbreding en -verdieping. De RBT’s nemen in toenemende mate mede de rol op zich, om in samenwerking met de brancheorganisaties, het toeristisch recreatief bedrijfsleven te adviseren en ondersteunen bij zowel kennisontwikkeling als productontwikkeling. Denk daarbij aan workshops, advies en (financiële) ondersteuning om het product op orde te brengen.
 • Kunt u op een schaal van 1-10 aangeven hoe belangrijk u het vindt (waarbij 10 het meest belangrijk is) dat ook deze aspecten, die zich richten op ‘gastheerschap en beleving’, onderdeel uit maken van het programma Gelderse streken?
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Blijf op de hoogte van nieuws, artikelen en vacatures

Volg ons via LinkedIn