Tips & Tricks

Je doelgroep leren kennen met de Leefstijlvinder

De ene bezoeker is de andere niet. Waarom kiest de ene bezoeker ervoor om samen met zijn gezin back to basic te gaan en in een klein tentje in de natuur te verblijven terwijl de andere bezoeker iedere vakantie in een bungalowpark met subtropisch zwembad te vinden is? Iedereen besteedt zijn of haar vakantie en vrije tijd op een andere manier. Nog niet zo lang geleden werden doelgroepen bekeken op basis van leeftijd, geslacht en bijvoorbeeld woonplaats. Tegenwoordig doen we dat op basis van leefstijlen, het gaat over de wijze van leven en interessegebieden, dwars door leeftijdsgroepen heen.

Om de bezoeker een zo goed mogelijke ervaring te bieden in jouw toeristische organisatie, gemeente of regio is het belangrijk om te weten wie je (potentiële) bezoeker is en wat hem of haar drijft. Door je bezoeker nog beter te leren kennen kun je er namelijk voor zorgen dat je product, dienst en marketingcommunicatie nog beter is afgestemd op hem of haar.

BSR™-model als basis
In 2018 hebben acht provincies samen met marktonderzoeksbureau SAMR de Leefstijlvinder gelanceerd. SAMR heeft zeven leefstijlen gevonden en gebruikt hiervoor het BSR™-model. BSR staat voor Brand Strategy Research en ontrafelt de drijfveren van mensen. Waarbij attitude en gedrag voortkomen uit de drijfveren die mensen hebben.

BSR™-model (Brand Strategy Research)

BSR™-model (Brand Strategy Research)

De verschillende leefstijlen zijn gevonden door mensen in te delen op basis van twee assen:

 1.  Sociologische as
  Deze as loopt van ‘ego’ naar ‘groep’. Mensen aan de ‘ego’ kant van het model overwegen bij het maken beslissingen in hun leven vooral de impact op zichzelf terwijl mensen aan de ‘groep’ kant meer het belang van de groep overwegen bij de beslissingen die ze nemen.
 2. Psychologische as
  Deze as loop van ‘introvert’ naar ‘extravert’ en geeft aan hoe mensen met emoties omgaan. Mensen aan de introverte kant houden emoties dicht bij zichzelf en zijn wat meer ingetogen. Mensen aan de extraverte kant gaan open met emoties om en zijn meer naar buiten gericht.

Leefstijlen vinden
Mensen zijn in te delen op basis van deze twee assen; daardoor zijn ze ook in te delen in leefstijlen op basis van de positie in het model . Dat betekent trouwens niet dat iedereen binnen een bepaalde leefstijl hetzelfde is, want ook binnen de groepen zijn verschillen te vinden. Ook ben je nooit 100% één leefstijl. In de onderzoeken die SAMR heeft gedaan zien ze dat iedereen van alle vier de hoeken uit het model in bepaalde mate iets in zich heeft. Bepaalde (kern)waarden zijn echter dominant.dominante kernwaarden BSR

Dominante kernwaarden in het BSR™-model

In het onderzoek dat door SAMR is gedaan zijn ook specifieke vragen over vakantie en vrije tijd meegenomen. Op basis van ruim 2000 ondervraagde Nederlanders zijn zeven leefstijlen vastgesteld (klik op één van de leefstijlen voor meer informatie):

 1. Avontuurzoekers
 2. Plezierzoekers
 3. Harmoniezoekers
 4. Verbindingszoekers
 5. Rustzoekers
 6. Inzichtzoekers
 7. Stijlzoekers

Duik dieper de data in op leefstijlvinder.nl
Op de website leefstijlvinder.nl vind je meer informatie over de verschillende leefstijlen. Ook kan je vinden welke media de verschillende leefstijlen gebruiken, (welke tijdschriften worden gelezen of welke programma’s bekeken) welke activiteiten ze ondernemen in hun vrije tijd en hoe ze hierin van elkaar verschillen. Deze informatie helpt je met het bepalen welke media je het beste kan inzetten, welk type product het beste past bij een bepaalde leefstijl en wat voor soort boodschap het beste bij hen aansluit. Kijk voor meer informatie op www.leefstijlvinder.nl.

Wil je ook weten welke leefstijl(en) het beste bij jou past? Doe dan hier de test.

Praktijkvoorbeelden
Ben je benieuwd naar hoe anderen de leefstijlen hebben ingezet? Hier vind je voorbeelden van ondernemers en gemeenten.

Aan de slag met de leefstijlen
Wil je aan de slag met leefstijlen? Vanaf dit jaar bieden we een kennisprogramma aan over de leefstijlen met hierin onder andere een e-learning, workshop en verdiepende factsheets van de leefstijlen. Wil je hier meer over weten? Neem dan even contact op met je accountmanager!

Gerelateerde berichten

 • Zo zet je contentmarketing in voor je organisatie
  Tips & Tricks

  Zo zet je contentmarketing in voor je organisatie

 • Tips om social media efficiënt in te zetten voor jouw organisatie
  Tips & Tricks

  Tips om social media efficiënt in te zetten voor jouw organisatie