Wilt u actief aan de slag met het ontwikkelen van Hanzeproducten en/of activiteiten?

Wilt u als ondernemer meer doen met het thema Hanze? Vindt u dat het wel eens tijd wordt dat onze eeuwenoude Hanzehistorie meer zichtbaar wordt in en om onze steden? Binnen het Interreg project ‘Grensoverschrijdende samenwerking Hanzesteden’ is budget beschikbaar voor productontwikkeling op het thema Hanze.

Wat zijn de voorwaarden?

 • In totaal is er € 275.000,- gereserveerd voor productontwikkeling Hanze door ondernemers. Waarvan € 100.000,- voor individuele ondernemers en € 175.000,- voor grensoverschrijdende (DU-NL) samenwerkende ondernemers.
 • Het budget kan worden ingezet op Augmented Reality Hanze in een bedrijf/ gebouw aansluitend bij de bredere ontwikkeling van Augmented Reality in de Hanzesteden. Daarnaast kan worden ingezet op bredere productontwikkeling op het thema Hanze zoals bv. ontwikkeling Hanzebier, Hanzefietsen, Hanzefietsarrangementen, Hanzekadopapier, Hanzegiftbox, Hanzemenu in steden.
 • Het budget kan alleen worden ingezet op concept- en productontwikkeling. De daadwerkelijke realisatie kan niet worden gefinancierd vanuit dit project i.v.m. regelgeving rondom staatssteun.

Voorbeeld: ontwikkeling van Hanzebrood bij verschillende bakkers: de ontwikkeling van het recept, logo ontwikkeling, ontwerp flyers, valt binnen het traject maar het bakken van het brood zelf valt niet onder de subsidie.

 • De ondersteuning is beschikbaar voor ondernemers vanuit de participerende Hanzesteden, maar ook voor ondernemers uit het achterland, de zgn. Hanzecorridor. Ondernemers dienen 50% van de totale investering voor de productontwikkeling als cofinanciering in het project in te brengen (dus op financiering vanuit project dient ondernemer nog eigen bijdrage van hetzelfde bedrag te doen).
 • Minimum eigen bijdrage van ondernemer in project is 250 euro (investeringsomvang 500 euro).
 • Maximum bijdrage vanuit project zal afhangen van initiatief en is te beoordelen door beoordelingscommissie
 • Aanvragen kunnen worden ingediend via het aanvraagformulier op deze website.
 • Na goedkeuring koopt ondernemer in en stuurt volledige factuur naar leadpartner. Leadpartner betaalt 50% van betreffend bedrag conform ingediende offerte uit.

NB    Bij gezamenlijke initiatieven vanuit project, koopt leadpartner in en stuurt factuur voor bijdrage van 50% van de kosten voor productontwikkeling aan ondernemer.

 • De aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:
  • Bijdrage aan de Hanzebeleving in en rondom de Hanzesteden
  • Kan het idee na de opstartsubsidie blijven bestaan
  • Kan het idee ook uitgerold worden in andere Hanzesteden
  • Een duidelijke Duits-Nederlandse grensoverschrijdende meerwaarde
 • De aanvragen worden beoordeeld door de werkgroep Interreg Hanzesteden en een vertegenwoordiger van de betreffende of dichtstbijzijnde Hanzestad.
 • Op de uitingen is vermelding van het projectlogo (internationale Hanze) en het Interreglogo verplicht. En, afhankelijk van het formaat van de uiting, zijn ook de logo’s van provincies Gelderland, Overijssel en deelstaat Nordrhein Westfalen verplicht (>5.000cm2).
 • Communicatiemiddelen moeten in het Duits en in het Nederlands worden gemaakt.

De eerste beoordeling productaanvragen is op 22 augustus 2019. Hebt u al een uitgewerkt idee? Dien het dan in voor 20 augustus 2019.

 

Meer informatie over het project ‘Grensoverschrijdende samenwerking Hanzesteden- toen en nu’

Veertien Hanzesteden in de Duits-Nederlandse grensregio slaan de handen ineen en gaan grensoverschrijdend samenwerken. Vanaf januari 2019 gaan zij drie jaar lang, samen met de destinatiemarketingorganisaties Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, MarketingOost, Achterhoek Toerisme, Niederrhein Tourismus en NBTC Holland Marketing, invulling geven aan het project ‘Grensoverschrijdende samenwerking: Hanzesteden – toen en nu’. Het gezamenlijke doel is de Hanzebeleving bij zowel de bezoeker als de inwoner te versterken. Hiervoor worden onder meer nieuwe grensoverschrijdende producten ontwikkeld voor het toeristisch recreatieve bedrijfsleven, de steden en hun achterland.

Trots op Hanzehistorie

De Hanzesteden hebben een rijke middeleeuwse historie. Die historie is voor (internationale) bezoekers en inwoners een belangrijke reden voor een bezoek aan het centrum van deze historische steden. Maar de Hanzesteden hebben ook een grote aantrekkingskracht voor hun directe achterland. Het Duits Nederlandse project moet ervoor gaan zorgen dat dit verhaal over de ‘roots’ van de Hanzesteden beter beleefbaar wordt. Het project biedt daarbij kansen voor innovatie aan ondernemers (accommodaties, horeca en andere toeristische bedrijven) om nieuwe Hanzeproducten te ontwikkelen. Daarmee wordt er op ingezet om nieuwe omzetmogelijkheden te creëren in het Duits-Nederlandse grensgebied.

Nieuwe handel

Om de combinatie met een bezoek aan een Hanzestad en het natuurrijke achterland te versterken, wordt een internationale Hanzefietsroute ontwikkeld. Deze verbindt de Hanzesteden in Nederland met die aan de Rijn in Duitsland. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het bestaande  fietsknooppuntensysteem aan beide zijden van de grens. Aan de fietsroute worden verhalen met Augmented Reality toegevoegd. Met de mobiele telefoon kan men dan virtueel terug in de tijd reizen. De beleving van het gezamenlijke Hanze erfgoed rondom de route staat daarbij centraal.

Ook wordt naast de traditionele print- en online producten (kaarten, brochures, apps etc. )  ‘storytelling’ ontwikkeld. Door middel van persoonlijke en authentieke verhalen komt de historie van de Hanzesteden tot leven.

Interreg programma Deutschland-Nederland

Het project ‘Grensoverschrijdende samenwerking: Hanzesteden – toen en nu’ wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en financieel ondersteund door de Europese Unie, het MWIDE NRW en de Provincies Gelderland en Overijssel.

Draagvlak voor het project is een netwerk bestaande uit regionale (toeristische) organisaties, de lokale VVV-kantoren, de gemeenten en een cluster van (toeristische) bedrijven langs de route. Daarnaast participeren NBTC Holland Marketing, Erfgoed Gelderland en Radboud Universiteit in het project. Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen is leadpartner in het project. Niederrhein Tourismus en MarketingOost zijn in de inhoudelijke uitvoering de eerste coördinatoren en contactpersonen.

Download de flyer

Aanvraagformulier Hanze Interregsubsidie productontwikkeling

 

Blijf op de hoogte van nieuws, artikelen en vacatures

Volg ons via LinkedIn