campagne

RHEIJNLAND.XPERIENCES

thema van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020

Samen met Erfgoed Gelderland, acht musea uit het Euregio-grensgebied en twee Hogescholen onderneemt Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen van 2017 tot en met 2020 activiteiten om de aantrekkelijkheid van de grensregio te verhogen en het bezoek van de streken aan beide kanten van de grens te stimuleren. Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen vervult de rol van toeristische marketingorganisatie en brengt on/ en offline producten uit die ten doel staan aan de uitgangspunten van het project.
De musea vertellen de gezamenlijke geschiedenis van de grensstreek. Zij doen dit aan de hand van grensoverschrijdende thema’s, zoals “de Romeinen”, “Hertogen en Graven” en “de Tweede Wereldoorlog”. Hierbij zullen de musea zich vooral sterker profileren bij de jeugd. Zij gaan daarom, ondersteund door IT-experts en -studenten van 2 hogescholen, hun collecties en exposities digitaal ontsluiten en verbinden middels ‘gamification’, ‘geocaching’, ‘augmented reality’ en ‘storytelling’.

Verhalen voor de jeugd

Kern van het project is de ontwikkeling van innovatieve paden voor het vertellen van de verhalen die de betrokken acht musea met elkaar verbinden en de jonge bezoekers in staat stellen de musea en de regio op speelse wijze te verkennen. De paden berusten in de regel op IT-systemen, ook op apps. Aan het project nemen 8 toonaangevende musea deel (4 Nederlandse en 4 Duitse). Deze liggen in het hart van de Euregio, op een beperkte onderlinge afstand. Zij ontvangen jaarlijks tussen de 10.000 en 500.000 bezoekers. Tot de musea behoren in beide landen openluchtmusea en kunstmusea met een grote diversiteit aan architectuur en exposities.

Interne doelen

Naast het brede doel om aan weerszijden van de grens meer bezoek te genereren zullen dankzij het project zowel de museummedewerkers als docenten en studenten van de beide hogescholen:

  • geoefend raken in internationale samenwerking:
  • beter geïnformeerd raken over de cultuur van het buitenland;
  • kennis opdoen van de gedeelde geschiedenis en het gedeelde erfgoed in de grensstreek.

Grensoverschrijdend museaal netwerk

Met het project bouwen acht belangrijke culturele instellingen uit de Kreisen Wesel en Kleve en uit de provincie Gelderland en 2 hogescholen aan een duurzame museale netwerkstructuur en een gemeenschappelijke digitale infrastructuur voor de musea aan beide zijden van de grens. Dankzij dit netwerk wordt de taalbarrière doorbroken, zowel tussen de medewerkers onderling als ten opzichte van de gasten uit het buurland. Na afloop van het project zullen andere musea in de regio worden uitgenodigd om aan te haken op basis van de resultaten die door de 8 initiërende musea zijn behaald en de inzichten die zij hebben opgedaan.

Erwin Akkerman

Projectmanager

In mijn functie als projectmanager zoek ik steeds weer nieuwe kansen om de regio sterker op de kaart te zetten. Ik luister graag naar de wensen en behoeften van ondernemers en overheden. En bouw graag met elkaar aan mooie, nieuwe producten. Heldere doelen, zakelijke werkafspraken en gedegen planningen zijn voor mij basisvoorwaarden voor de uitvoering van mijn werk.